ชื่อ - นามสกุล :นายวิรัต สวัสดี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0819905614
Email :wsawasdee.po@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา